Aanbestedingen winnen met digitale ondersteuning

Voor groenonderhoudbedrijf Megron heeft De Hek een nieuwe website gerealiseerd, inclusief losse projectwebsites voor aanbestedingen vanuit verschillende gemeentes.

/# Case details

Ondersteunende websites voor gemeente-projecten
Drietal projecten gelanceerd
Corporate website

Corporate website

De Hek heeft voor Megron een nieuwe corporate website gerealiseerd, bestemd voor verschillende doelgroepen en stakeholders binnen aanbestedingsprojecten voor groenvoorziening.

Projectwebsites aanbestedingen

Projectwebsites aanbestedingen

Vanuit de gemeentelijke aanbestedingen hebben groenvoorzieningsbedrijven de verplichting buurtbewoners geïnformeerd te houden. De Hek heeft verschillende sites opgezet ten behoeve van deze informatievoorziening.

 -